logomainLogologoSci

Pracovní skupina Výzkum vegetace

Čím se zabýváme?

Zajímá nás diverzita rostlinných společenstev a faktory, které ji ovlivňují. Zkoumáme zákonitosti rozmístění vegetačních typů a biotopů v krajině. Podrobně analyzujeme druhové složení různých typů rostlinných společenstev a ptáme se, jak tato společenstva vznikla, jak se mění vlivem přírodních i lidských vlivů a do jaké míry jsou ohrožená. Zabýváme se nejen současnou vegetací, ale i změnami vegetace od poslední doby ledové. Naší zájmovou oblastí je celá Evropa a různé oblasti mimotropické Asie. Provádíme základní průzkum vegetace v terénu i statistické analýzy rozsáhlých vegetačních databází.

Náš výzkum má význam pro ochranu přírody, protože definujeme typy vegetace a biotopů používaných v praxi pro stanovení ochranářských priorit, inventarizaci, monitoring, navrhování managementu a cílů ekologické obnovy. Přispíváme k poznání, jak přírodu ovlivňují současné změny využití krajiny, obhospodařování pozemků, vodního režimu, oteplování klimatu, eutrofizace a šíření nepůvodních druhů, a hledáme cesty, jak omezit jejich negativní dopady.