logomainLogologoSci

Biodiverzita měst

Koordinátor

Zdeňka Lososová

Spolupráce

Tomáš Čejka (SAV Bratislava), Natálie Čeplová, Jiří Danihelka, Karel Fajmon (ČSOP Bílé Karpaty), Michal Horsák, Milan Chytrý, Lucie Juřičková (UK Praha), Veronika Kalusová, Deana Láníková, Zdenka Preislerová, Vladimír Řehořek, Lubomír Tichý, Bohuslav Uher

Finanční podpora

 • 2014–2016: Grantová agentura České republiky, projekt č. 14-10723S
 • 2008–2010: Výzkumný záměr MSM 0021622416 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • 2008–2010: Grantová agentura Akademie věd České republiky, projekt č. IAA601630803
 • Cíle

  Projekt se zabývá biodiverzitou velkých středoevropských měst. Pomocí standardizovaných protokolů sběru dat jsme ve vybraných antropogenních biotopech a vybraných městech, reprezentujících různé makroklimatické a socioekonomické oblasti střední Evropy, studovali tři modelové taxonomické a ekologické skupiny: cévnaté rostliny, terestrické plže a epilitické a epixylické terestrické řasy a sinice. Na těchto organismech jsme řešili čtyři hlavní okruhy otázek
 • Jak závisí šíření nepůvodních druhů na makroklimatu různých částí střední Evropy a na různých typech městských biotopů?
 • Působí městské prostředí negativně nebo pozitivně na diverzitu původních druhů a na celkovou druhovou bohatost vybraných taxonomických skupin?
 • Způsobuje urbanizace biotickou homogenizaci městských biotopů, a pokud ano, projevuje se homogenizace na úrovni druhů i na úrovni druhových vlastností? Které biotopy a které skupiny druhů jsou homogenizací nejvíce postiženy?
 • Jsou trendy v diverzitě městských biotopů konzistentní v různých taxonomických skupinách?
 • Publikace

  Odborné články

 • Čeplová N., Lososová Z., Zelený D., Chytrý M., Danihelka J., Fajmon K., Láníková D., Preislerová Z., Řehořek V. & Tichý L. (2015): Phylogenetic diversity of central- European urban plant communities: effects of alien species and habitat types. Preslia 87: 1–16.
 • Čeplová N., Kalusová V. & Lososová Z. (2017): Effects of settlement size, urban heat island and habitat type on urban plant biodiversity. Landscape and Urban Planning 159: 15–22.
 • Čeplová N., Lososová Z. & Kalusová V. (2017): Urban ornamental trees: a source of current invaders; a case study from a European City. Urban Ecosystems 20: 1135–1140. – fulltext on SpringerLink
 • Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Wiese V., Horsáková L. & Lososová Z. (2016): Drivers of Central European urban land snail faunas: the role of climate and local species pool in the representation of native and non-native species. Biological Invasions 18: 3547–3560.
 • Horsák M., Lososová Z., Čejka T., Juřičková L. & Chytrý M. (2013): Diversity and biotic homogenization of urban land-snail faunas in relation to habitat types and macroclimate in 32 Central European cities. PLoS ONE 8: e71783. – fulltext in pdf
 • Chytrý M., Lososová Z., Horsák M., Uher B., Čejka T., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Juřičková L., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z., Řehořek V. & Tichý L. (2012): Dispersal limitation is stronger in communities of microorganisms than macroorganisms across Central European cities. Journal of Biogeography 39: 1101–1111. – fulltext in Wiley Online Library
 • Kalusová V., Čeplová N. & Lososová Z. (2017): Which traits influence the frequency of plant species occurrence in urban habitat types? Urban Ecosystems 20: 65–75. – fulltext on ResearchGate
 • Lososová Z., Chytrý M., Tichý L., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Kintrová K., Kühn I., Láníková D., Otýpková Z. & Řehořek V. (2012): Native and alien floras in urban habitats: a comparison across 32 cities of central Europe. Global Ecology and Biogeography 21: 545–555. – fulltext in Wiley Online Library
 • Lososová Z., Chytrý M., Tichý L., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z. & Řehořek V. (2012): Biotic homogenization of Central European urban floras depends on residence time of alien species and habitat types. Biological Conservation 145: 179–184.
 • Lososová Z., Chytrý M., Danihelka J., Tichý L. & Ricotta C. (2016a): Biotic homogenization of urban floras by alien species: the role of species turnover and richness differences. Journal of Vegetation Science 27: 452–459.
 • Lososová Z., Čeplová N., Chytrý M., Tichý L., Danihelka J., Fajmon K., Láníková D., Preislerová Z. & Řehořek V. (2016b): Is phylogenetic diversity a good proxy for functional diversity of plant communities? A case study from urban habitats. Journal of Vegetation Science 27: 1036–1046.
 • Lososová Z., Tichý L., Divíšek J., Čeplová N., Danihelka J., Dřevojan P., Fajmon K., Kalníková V., Kalusová V., Novák P., Řehořek V., Wirth T. & Chytrý M. (2018): Projecting potential future shifts in species composition of European urban plant communities. Diversity and Distributions 24: 765–775. – fulltext in Wiley Online Library
 • Disertace

 • Čeplová N. (2016): Diversity of European urban vegetation. Thesis. Ms. Masaryk University, Brno.
 • Popularizační články

 • Čeplová N. & Kalusová V. (2016): Jak velikost města ovlivňuje druhové složení vegetace? Fórum ochrany přírody 3/4: 30–34.
 • Lososová Z. (2018): Diverzita rostlinných společenstev evropských měst. Zprávy České botanické společnosti 53: 207–216.
 • Lososová Z. & Danihelka J. (2014): Proč je flóra velkoměst pestrá. Živa 2014/6: 278–281.
 • Lososová Z., Šumberová K., Tichý L., Vymazalová M. & Danihelka J. (2015): Květena Brna – současný stav poznání. Živa 2015/6: 289–292.
 • Pergl J., Lososová Z., Sádlo J. & Štajerová K. (2018): Rostlinné invaze na antropogenních stanovištích. Živa 5: 233–234.