logomainLogologoSci

Výuka

 • Botanický seminář
 • Bryologické praktikum
 • Determinace mechorostů pro pokročilé
 • Determinační praktikum krytosemenných rostlin
 • Ekologie lesa
 • Ekologie společenstev a makroekologie
 • Geobotanický projekt
 • Geobotanický seminář
 • Chráněná území střední Evropy
 • Introduction to Biostatistics in English
 • Management ohrožených ekosystémů
 • Plant Ecology Lab Meeting
 • Populační ekologie rostlin
 • Practical Analysis of Biological Data – Seminar
 • Právo a státní správa v ochraně přírody
 • Příroda ve čtvrtohorách
 • Terénní cvičení k systematické botanice
 • Terénní cvičení z botaniky
 • Terénní cvičení z geobotaniky
 • Terénní exkurze k environmentálním problémům
 • Úvod do studia ekologické a evoluční biologie
 • Vědecká práce v botanice a zoologii
 • Vegetace a biotopy ČR
 • Vegetace a biotopy Evropy
 • Zahraniční botanická exkurze
 • Základní metody terénní botaniky
 • Zpracování dat v ekologii společenstev
 • Zpracování základních botanických dat
 • Témata prací

  Disertační práce

  Magisterské práce (výběr)

  Balakářské práce (výběr)