logomainLogologoSci

JUICE

Program JUICE (https://www.sci.muni.cz/botany/juice/) je široce používaný nekomerční software pro editaci a analýzu vegetačních dat. Napsal jej Lubomír Tichý z pracovní skupiny Výzkum vegetace v roce 1998 a od té doby jej průběžně aktualizuje. Mezi různé analytické možnosti patří klasifikace divizivními a aglomerativními metodami a expertními systémy, určování diagnostických druhů pomocí indexů fidelity, automatické třídění fytocenologických tabulek, příprava synoptických tabulek, výpočet průměrných indikačních hodnot pro snímky a export analyzovaných dat do různých formátů.

Doporučená citace programu JUICE:
Tichý L. (2002): JUICE - software for vegetation classification. Journal of Vegetation Science 13: 451–453. – fulltext na Wiley Online Library