logomainLogologoSci

Pladias

Pladias (Plant Diversity Analysis and Synthesis Centre) byl projekt financovaný Grantovou agenturou České republiky v letech 2014–2018. Projekt řídil Milan Chytrý z pracovní skupiny Výzkum vegetace a účastnilo se jej několik desítek botaniků z Ústavu botaniky a zoologie PřF MU, Botanického ústavu AV ČR, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a řada externích spolupracovníků.

Jako podpůrná infrastruktura pro výzkum projektu Pladias byla vytvořena rozsáhlá databáze kriticky revidovaných údajů o české flóře a vegetaci, která byla zpřístupněna odborné i laické veřejnosti na portálu https://pladias.cz/ a je průběžně doplňována i po ukončení projektu Pladias. Databáze je zaměřena na planou nebo zplanělou flóru vyskytující se na území České republiky, nikoliv na rostliny pěstované, i když nejběžnější pěstované plodiny a vysazované exotické dřeviny zahrnuty jsou. Část věnovaná vegetaci shrnuje v online verzi obsah monografie Vegetace České republiky.