logomainLogologoSci
 • Úvod
 • Stav centrální databáze
 • Turboveg for Windows
 • Výměna a poskytování dat
 • Poděkování
 • Česká národní fytocenologické databáze

  Česká národní fytocenologické databáze (ČNFD) je úložiště pro digitalizované fytocenologické snímky zaznamenané v České republice, které jsou používány pro účely základního i aplikovaného ekologického výzkumu i v ochraně přírody. Tato činnost je součástí širších mezinárodních aktivit řízených pracovní skupinou European Vegetation Survey při Mezinárodní společnosti pro výzkum vegetace (International Association for Vegetation Science). V rámci partnerství s časopisy Preslia a Zprávy České botanické společnosti slouží ČNFD k archivaci fytocenologických snímků vztahujících se k publikovaným článkům. Fytocenologické snímky z ČNFD jsou součástí databáze EVA (European Vegetation Archive) a sPlot (Global Vegetation Database). Floristická data z fytocenologických snímků uložených v ČNFD jsou dostupná na webovém portálu PLADIAS a DaLiBor.

  Česká národní fytocenologická databáze je spravována pracovní skupinou Výzkum vegetace na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brně, kde jsou také data z lokálních databází shromažďována v tzv. centrální databázi. Hlavní koordinátoři databáze jsou Milan Chytrý ( chytry@sci.muni.cz) a Ilona Knollová ( ikuzel@sci.muni.cz), lokální koordinátoři jsou také na jiných pracovištích (viz seznam koordinátorů databáze). Součástí databázového projektu je také rozvoj metod pro analýzu dat.

  Základní údaje o ČNFD lze najít v článku v časopise Preslia (Chytrý & Rafajová 2003). Aktualizované údaje se nacházejí také v krátké zprávě publikované v časopise Biodiversity & Ecology (Chytrý & Michalcová 2012). Databáze je registrována v celosvětovém přehledu vegetačních databází Global Index of Vegetation-plot Databases (Dengler et al. 2011) pod kódem EU-CZ-001.

  Doporučená citace ČNFD:
  Chytrý M. & Rafajová M. (2003): Czech National Phytosociological Database: basic statistics of the available vegetation-plot data. Preslia 75: 1–15. [pdf]