logomainLogologoSci

Evropské vegetační syntézy

Koordinátor

Milan Chytrý (chytry@sci.muni.cz)

Spolupracovníci

Irena Axmanová, Gianmaria Bonari, Jiří Danihelka, Jan Divíšek, Pavel Dřevojan, Michal Hájek, Ondřej Hájek, Dana Holubová, Anni Jašková, Borja Jiménez-Alfaro, Martin Jiroušek, Veronika Kalníková, Veronika Kalusová, Ilona Knollová, Anna Kuzemko, Flavia Landucci, Zdeňka Lososová, Corrado Marcenò, Pavel Novák, Josep Padulles Cubino, Tomáš Peterka, Zdenka Preislerová, Marcela Řezníčková, Eva Šmerdová, Petra Štěpánková, Jakub Těšitel, Lubomír Tichý, Martin Večeřa, Denys Vynokurov, Viktoria Wagner, Dominik Zukal

Další spolupracovníci

Členové IAVS Working Group European Vegetation Survey

Finanční podpora

 • 2019–2023: Grantová agentura České republiky, EXPRO Centrum pro evropské vegetační syntézy, grant č. 19-28491X
 • 2017–2019: Grantová agentura České republiky, projekt Expertní systémy nové generace pro klasifikaci vegetace v kontinentálním měřítku, grant č. 17-15168S
 • 2014–2018: Grantová agentura České republiky, Centrum excelence Pladias, grant č. 14-36079G

 • Cíle projektu

  Naše pracovní skupina koordinuje Evropský vegetační archiv (EVA), integrovanou databázi fytocenologických snímků, která byla zřízena v roce 2012 ve spolupráci s kolegy z mezinárodní pracovní skupiny European Vegetation Survey při Mezinárodní společnosti pro výzkum vegetace (IAVS). Tento datový zdroj používáme pro analýzy různých aspektů diverzity evropské flóry a vegetace a vyvíjíme metody a nástroje pro podobné analýzy. Kromě toho provádíme vlastní terénní výzkum vegetace v různých částech Evropy. Soustředíme se zejména na:
 • vývoj typologie evropských biotopů jako nástroje pro ochranu přírody
 • revize klasifikačního systému evropské vegetace s využitím rozsáhlých databází fytocenologických snímků
 • mapování variability maloplošné druhové diverzity evropské vegetace a vysvětlování příčin této variability
 • výzkum fylogenetické a funkční diverzity evropské vegetace
 • hodnocení rostlinných invazí v evropské vegetaci
 • vývoj infrastruktury, metod a nástrojů pro tento výzkum

 • Hlavní výsledky

  Vegetační databáze

  Založili jsme Evropský vegetační archiv (EVA; Chytrý et al. 2016) a vytvořili několik tématických databází evropské vegetace (např. Landucci et al. 2015, Peterka et al. 2015, Marcenò & Jiménez-Alfaro 2017, Kalníková & Kudrnovsky 2017, Bonari et al. 2018, Jašková et al. 2020). Také dodáváme data do celosvětové vegetační databáze sPlot (Bruelheide et al. 2019).

  Metody analýzy vegetace a software

  Vyvinuli jsme různé metody pro statistické analýzy velkých vegetačních databází. Velká část těchto metod je dostupná v programu JUICE Lubomíra Tichého. V poslední době jsme se zaměřili zejména na vývoj nových funkcí pro expertní systémy pro klasifikaci vegetace (Landucci et al. 2015, Tichý et al. 2019) a další nástroje pro automatické určování vegetačních typů (Tichý & Chytrý 2019).

  Klasifikace evropské vegetace

  Účastnili jsme se přípravy standardního seznamu evropské vegetace, tzv. EuroVegChecklistu (Mucina et al. 2016). Dále jsme se podíleli na několika studiích, které na základě analýzy velkých souborů fytocenologických snímků vytvořily formalizované klasifikace vybraných vegetačních typů pro celou Evropu nebo velkou část našeho kontinentu (např. Douda et al. 2016, Rodríguez-Rojo et al. 2017, Willner et al. 2017, 2019); některé z těchto studií byly koordinovány naším týmem (e.g. Peterka et al. 2017, Marcenò et al. 2018, Landucci et al. 2020, Novák et al. 2020).

  Evropské biotopy

  Pro Evropskou agenturu životního prostředí pracujeme na revizi a parametrizaci evropské standardní klasifikace biotopů EUNIS (Schaminée et al. 2012, 2013, 2014, 2016a, 2016b, 2018, 2019, 2020). Předběžná verze této revize byla použita v Evropském červeném seznamu biotopů (Janssen et al. 2016), na jehož tvorbě jsme se také podíleli. Vyvinuli jsme klasifikační expertní systém pro revidované typy biotopů EUNIS a vytvořili jsme seznamy jejich indikačních druhů a mapy rozšíření, které jsou významné pro praktické využití této klasifikace biotopů v ochranářském plánování, monitorování a rozhodování v Evropské unii i mimo ni.

  Maloplošná diverzita vegetačních typů

  Vyvinuli jsme techniku pro mapování maloplošné diverzity vegetace s využitím fytocenologických snímků (Divíšek & Chytrý 2018), zmapovali jsme druhové bohatství evropských lesů (Večeřa et al. 2019) a modelovali jsme druhové bohatství evropských bučin (Jiménez-Alfaro et al. 2018). Také jsme provedli dokumentaci extrémně druhově bohaté travinné vegetace v Karpatech a okolí (Chytrý et al. 2015, Roleček et al. 2019).

  Invaze nepůvodních druhů rostlin v evropské vegetaci

  Provedli jsme detailní vyhodnocení invazí nepůvodních druhů rostlin ve všech hlavních typech evropských lesů (Wagner et al. 2017). Také se zabýváme výměnami nepůvodních druhů mezi Evropou a jinými kontinenty v rámci analogických vegetačních typů v původním a nepůvodním areálu (Kalusová et al. 2014, 2015, 2017).

  Odborné publikace (výběr)

  2020
 • Giulio S., Acosta A.T.R., Carboni M., Campos J.A., Chytrý M., Loidi J., Pergl J., Pyšek P., Isermann M., Janssen J.A.M., Rodwell J.S., Schaminée J.H.J. & Marcenò C. (2020): Alien flora across European coastal dunes. Applied Vegetation Science 23: 317–327. – https://doi.org/10.1111/avsc.12490
 • Küzmič F., Šilc U., Lososová Z., Mucina L., Chytrý M., Knollová I., Hennekens S.M., Berg C., Bergmeier E., Biurrun I., Fanfarillo E., Font X., Iakushenko D., Kovačević Z., Meyer S., Nagy K., Pinke G., Poranen E. & Tereshenko S. (2020): European Weed Vegetation Database – a gap-focused vegetation-plot database. Phytocoenologia 50: 93–100. – https://doi.org/10.1127/phyto/2019/0337
 • Gholizadeh H., Naqinezhad A. & Chytrý M. (2020): Classification of the Hyrcanian forest vegetation, northern Iran. Applied Vegetation Science 23: 107–126. –https://doi.org/10.1111/avsc.12469
 • Jašková A., Braslavskaya T.Yu., Tikhonova E., Paal J., Rūsiņa S., Laiviņš M., Kucherov I.B., Genikova N.V., Knollová I., Chernenkova T.V., Churakova E.Yu., Diekmann M., Halvorsen R., Kirichok E.I., Korotkov V.N., Kryshen A.M., Lugovaya D.L., Morozova O.V., Potapov P.V., Prokazina T.S., Schei F.H., Semenishchenkov Yu.A., Shevchenko N.E., Sidorova O.V., Smirnov N.S., Smirnova O.V., Tsvirko R., Turubanova S.A. & Chytrý M. (2020): European Boreal Forest Vegetation Database. Phytocoenologia 50: 79–92. –https://doi.org/10.1127/phyto/2019/0336
 • Landucci F., Šumberová K., Tichý L., Hennekens S., Aunina L., Biță‐Nicolae C., Borsukevych L., Bobrov A., Čarni A., De Bie E., Golub V., Hrivnák R., Iemelianova S., Jandt U., Jansen F., Kącki Z., Lájer K., Papastergiadou E., Šilc U., Sinkevičienė Z., Stančić Z., Stepanovič J., Teteryuk B., Tzonev R., Venanzoni R., Zelnik I. & Chytrý M. (2020): Classification of the European marsh vegetation (Phragmito‐Magnocaricetea) to the association level. Applied Vegetation Science 23: 297–316. – https://doi.org/10.1111/avsc.12484
 • Novák P., Willner W., Zukal D., Kollár J., Roleček J., Świerkosz K., Ewald J., Wohlgemuth T., Csiky J., Onyshchenko V. & Chytrý M. (2020): Oak-hornbeam forests in central Europe: a formalized classification and syntaxonomic revision. Preslia 92: 1–34. – https://doi.org/10.23855/preslia.2020.001
 • Schaminée J.H.J., Chytrý M., Hennekens S.M., Janssen J.A.M., Knollová I., Lososová Z., Marcenò C., Tichý L. & data providers (2020): Updated crosswalks, formal query routines and indicator species of the revised EUNIS Habitat Classification with the European Vegetation Classification for vegetated man-made habitats and aligning of crosswalks between European Red List habitats and Annex I habitats with crosswalks between EUNIS habitats and Annex I habitats. Report EEA/NSS/17/002/Lot 1. European Environment Agency, Copenhagen. – PDF
 • 2019
 • Bonari G., Knollová I., Vlčková P., Xystrakis F., Çoban S., Sağlam C., Didukh Y.P., Hennekens S.M., Acosta A.T.R., Angiolini C., Bergmeier E., Bertacchi A., Costa J.C., Fanfarillo E., Gigante D., Guarino R., Landi M., Neto C.S., Pesaresi S., Rosati L., Selvi F., Sotiriou A., Stinca A., Turcato C., Tzonev R., Viciani D. & Chytrý M. (2019): CircumMed Pine Forest Database: an electronic archive for Mediterranean and Submediterranean pine forest vegetation data. Phytocoenologia 49: 311–318. – https://doi.org/10.1127/phyto/2019/0311
 • Bruelheide H., Dengler J., Jiménez‐Alfaro B., Purschke O., Hennekens S. M., Chytrý M., Pillar V. D., Jansen F., Kattge J., Sandel B., Aubin I., Biurrun I., Field R., Haider S., Jandt U., Lenoir J., Peet R. K., Peyre G., Sabatini F. M., Schmidt M., Schrodt F., Winter M., Aćić S., Agrillo E., Alvarez M., Ambarlı D., Angelini P., Apostolova I., Arfin Khan M. A., Arnst E., Attorre F., Baraloto C., Beckmann M., Berg C., Bergeron Y., Bergmeier E., Bjorkman A. D., Bondareva V., Borchardt P., Botta‐Dukát Z., Boyle B., Breen A., Brisse H., Byun C., Cabido M. R., Casella L., Cayuela L., Černý T., Chepinoga V., Csiky J., Curran M., Ćušterevska R., Dajić Stevanović Z., De Bie E., De Ruffray P., De Sanctis M., Dimopoulos P., Dressler S., Ejrnæs R., El‐Sheikh M. A. E. M., Enquist B., Ewald J., Fagúndez J., Finckh M., Font X., Forey E., Fotiadis G., García‐Mijangos I., de Gasper A. L., Golub V., Gutierrez A. G., Hatim M. Z., He T., Higuchi P., Holubová D., Hölzel N., Homeier J., Indreica A., Isık Gürsoy D., Jansen S., Janssen J., Jedrzejek B., Jiroušek M., Jürgens N., Kącki Z., Kavgacı A., Kearsley E., Kessler M., Knollová I., Kolomiychuk V., Korolyuk A., Kozhevnikova M., Kozub Ł., Krstonošić D., Kühl H., Kühn I., Kuzemko A., Küzmič F., Landucci F., Lee M. T., Levesley A., Li C.-F., Liu H., Lopez‐Gonzalez G., Lysenko T., Macanović A., Mahdavi P., Manning P., Marcenò C., Martynenko V., Mencuccini M., Minden V., Moeslund J. E., Moretti M., Müller J. V., Munzinger J., Niinemets Ü., Nobis M., Noroozi J., Nowak A., Onyshchenko V., Overbeck G. E., Ozinga W. A., Pauchard A., Pedashenko H., Peñuelas J., Pérez‐Haase A., Peterka T., Petřík P., Phillips O. L., Prokhorov V., Rašomavičius V., Revermann R., Rodwell J., Ruprecht E., Rūsiņa S., Samimi C., Schaminée J. H. J., Schmiedel U., Šibík J., Šilc U., Škvorc Ž., Smyth A., Sop T., Sopotlieva D., Sparrow B., Stančić Z., Svenning J.-C., Swacha G., Tang Z., Tsiripidis I., Turtureanu P. D., Ugurlu E., Uogintas D., Valachovič M., Vanselow K. A., Vashenyak Y., Vassilev K., Vélez‐Martin E., Venanzoni R., Vibrans A. C., Violle C., Virtanen R., von Wehrden H., Wagner V., Walker D. A., Wana D., Weiher E., Wesche K., Whitfeld T., Willner W., Wiser S., Wohlgemuth T., Yamalov S., Zizka G. & Zverev A. (2019): sPlot – a new tool for global vegetation analyses. Journal of Vegetation Science 30: 161–186. – https://doi.org/10.1111/jvs.12710
 • Chytrý K., Novák P., Kalníková V., Večeřa M., Prokešová H., Dřevojan P. & Chytrý M.(2019): Dry grassland vegetation in the Transcarpathian Lowland (western Ukraine). Tuexenia 39: 335–355. – https://doi.org/10.14471/2019.39.009
 • Gholizadeh H., Naqinezhad A. & Chytrý M. (2019): Hyrcanian Forest Vegetation Database. Phytocoenologia 49: 209–210. – https://doi.org/10.1127/phyto/2018/0315
 • Mastrogianni A., Kallimanis A.S., Chytrý M. & Tsiripidis I. (2019): Phylogenetic diversity patterns in forests of a putative refugial area in Greece: A community level analysis. Forest Ecology and Management 446: 226–237. – https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.05.044
 • Novák P., Zukal D., Kalníková V., Chytrý K., & Kavgacı A. (2019): Ecology and syntaxonomy of Colchic forests in south-western Georgia (Caucasus region). Phytocoenologia 49: 231–248. – https://doi.org/10.1127/phyto/2019/0250
 • Pätsch R., Jašková A., Chytrý M., Kucherov I.B., Schaminée J.H.J., Bergmeier E. & Janssen J.A.M. (2019): Making them visible and usable – vegetation‐plot observations from Fennoscandia based on historical species‐quantity scales. Applied Vegetation Science 22: 465–473. – https://doi.org/10.1111/avsc.12452
 • Roleček J., Hájek M., Dřevojan P., Prokešová H., Fajmon K., Těšitel J., Daněk P., Hájková P., Jongepierová I., Novák P., Poluyanov A. V., Shumska N. V., & Chorney I. I. (2019): Gradients, species richness and biogeographical links of steppe grasslands in Western Podolia (Ukraine). Phytocoenologia 49: 349–367. – https://doi.org/10.1127/phyto/2019/0255
 • Schaminée J.H.J., Chytrý M., Hájek M., Hennekens S.M., Janssen J.A.M., Jiroušek M., Knollová I., Marcenò C., Peterka T., Rodwell J.S., Tichý L. & data providers (2019): Updated crosswalks of the revised EUNIS Habitat Classification with the European Vegetation Classification and the European Red List Habitats for EUNIS coastal habitats and wetlands. Formal query routines and indicator species. Report EEA/NSS/17/002/Lot 1. European Environment Agency, Copenhagen.
 • Sporbert M., Bruelheide H., Seidler G., Keil P., Jandt U., Austrheim G., Biurrun I., Campos J. A., Čarni A., Chytrý M., Csiky J., Bie E. D., Dengler J., Golub V., Grytnes J.-A., Indreica A., Jansen F., Jiroušek M., Lenoir J., Luoto M., Marcenò C., Moeslund J. E., Pérez‐Haase A., Rūsiņa S., Vandvik V., Vassilev K. & Welk E. (2019): Assessing sampling coverage of species distribution in biodiversity databases. Journal of Vegetation Science 30: 620–632. – https://doi.org/10.1111/jvs.12763
 • Tichý L. & Chytrý M. (2019): Probabilistic key for identifying vegetation types in the field: a new method and Android application. Journal of Vegetation Science 30: 1035–1038. – https://doi.org/10.1111/jvs.12799
 • Tichý L., Chytrý M. & Landucci F. (2019): GRIMP: A machine-learning method for improving groups of discriminating species in expert systems for vegetation classification. Journal of Vegetation Science 30: 5–17. – https://doi.org/10.1111/jvs.12696
 • Večeřa M., Divíšek J., Lenoir J., Jiménez-Alfaro B., Biurrun I., Knollová I., Agrillo E., Campos J.A., Čarni A., Crespo Jiménez G., Ćuk M., Dimopoulos P., Ewald J., Fernández-González F., Gégout J.-C., Indreica A., Jandt U., Jansen F., Kącki Z., Rašomavičius V., Řezníčková M., Rodwell J.S., Schaminée J.H.J., Šilc U., Svenning J.-C., Swacha G., Vassilev K., Venanzoni R., Willner W., Wohlgemuth T. & Chytrý M. (2019): Alpha diversity of vascular plants in European forests. Journal of Biogeography46: 1919–1935. – https://doi.org/10.1111/jbi.13624
 • Willner W., Roleček J., Korolyuk A., Dengler J., Chytrý M., Janišová M., Lengyel A., Aćić S., Becker T., Ćuk M., Demina O., Jandt U., Kącki Z., Kuzemko A., Kropf M., Lebedeva M., Semenishchenkov Y., Šilc U., Stančić Z., Staudinger M., Vassilev K. & Yamalov S. (2019): Formalized classification of semi-dry grasslands in central and eastern Europe. Preslia 91: 25–49. – https://doi.org/10.23855/preslia.2019.025
 • 2018
 • Bruelheide H., Dengler J., Purschke O., Lenoir J., Jiménez-Alfaro B., Hennekens S.M., Botta-Dukát Z., Chytrý M., Field R., Jansen F., Kattge J., Pillar V.D., Schrodt F., Mahecha M.D., Peet R.K., Sandel B., van Bodegom P., Altman J., Alvarez-Dávila E., Arfin Khan M.A.S., Attorre F., Aubin I., Baraloto C., Barroso J.G., Bauters M., Bergmeier E., Biurrun I., Bjorkman A.D., Blonder B., Čarni A., Cayuela L., Černý T., Cornelissen J.H.C., Craven D., Dainese M., Derroire G., De Sanctis M., Díaz S., Doležal J., Farfan-Rios W., Feldpausch T.R., Fenton N.J., Garnier E., Guerin G.R., Gutiérrez A.G., Haider S., Hattab T., Henry G., Hérault B., Higuchi P., Hölzel N., Homeier J., Jentsch A., Jürgens N., Kącki Z., Karger D.N., Kessler M., Kleyer M., Knollová I., Korolyuk A.Y., Kühn I., Laughlin D.C., Lens F., Loos J., Louault F., Lyubenova M.I., Malhi Y., Marcenò C., Mencuccini M., Müller J.V., Munzinger J., Myers-Smith I.H., Neill D.A., Niinemets Ü., Orwin K.H., Ozinga W.A., Penuelas J., Pérez-Haase A., Petřík P., Phillips O.L., Pärtel M., Reich P.B., Römermann C., Rodrigues A.V., Sabatini F.M., Sardans J., Schmidt M., Seidler G., Silva Espejo J.E., Silveira M., Smyth A., Sporbert M., Svenning J.-C., Tang Z., Thomas R., Tsiripidis I., Vassilev K., Violle C., Virtanen R., Weiher E., Welk E., Wesche K., Winter M., Wirth C. & Jandt U. (2018): Global trait–environment relationships of plant communities. Nature Ecology & Evolution 2: 1906–1917. – https://www.nature.com/articles/s41559-018-0699-8
 • Del Vecchio S., Fantinato E., Janssen J. A. M., Bioret F., Acosta A., Prisco I., Tzonev R., Marcenò C., Rodwell J. & Buffa G. (2018): Biogeographic variability of coastal perennial grasslands at the European scale. Applied Vegetation Science 21: 312–321. – https://doi.org/10.1111/avsc.12356
 • Divíšek J. & Chytrý M. (2018): High-resolution and large-extent mapping of plant species richness using vegetation-plot databases. Ecological Indicators 89: 840–851. – https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.11.005
 • Jiménez-Alfaro B., Girardello M., Chytrý M., Svenning J.-C., Willner W., Gégout J.-C., Agrillo E., Campos J.A., Jandt U., Kącki Z., Šilc U., Slezák M., Tichý L., Tsiripidis I., Turtureanu P.D., Ujházyová M. & Wohlgemuth T. (2018): History and environment shape species pools and community diversity in European beech forests. Nature Ecology & Evolution 2: 483–490. – http://dx.doi.org/10.1038/s41559-017-0462-6
 • Jiménez-Alfaro B., Suárez-Seoane S., Chytrý M., Hennekens S.M., Willner W., Hájek M., Agrillo E., Álvarez-Martínez J.M., Bergamini A., Brisse H., Brunet J., Casella L., Dítě D., Font X., Gillet F., Hájková P., Jansen F., Jandt U., Kącki Z., Lenoir J., Rodwell J.S., Schaminée J.H.J., Sekulová L., Šibík J., Škvorc Ž. & Tsiripidis I. (2018): Modelling the distribution and compositional variation of plant communities at the continental scale. Diversity and Distributions 24: 978–990. – https://doi.org/10.1111/ddi.12736
 • Marcenò C., Guarino R., Loidi J., Herrera M., Isermann M., Knollová I., Tichý L., Tzonev R.T., Acosta A.T.R., FitzPatrick Ú., Iakushenko D., Janssen J.A.M., Jiménez-Alfaro B., Kącki Z., Keizer-Sedláková I., Kolomiychuk V., Rodwell J.S., Schaminée J.H.J., Šilc U. & Chytrý M. (2018): Classification of European and Mediterranean coastal dune vegetation. Applied Vegetation Science 21: 533–559. – https://doi.org/10.1111/avsc.12379
 • Roces-Díaz J.V., Jiménez-Alfaro B., Chytrý M., Díaz-Varela E.R. & Álvarez-Álvarez P. (2018): Glacial refugia and mid-Holocene expansion delineate the current distribution of Castanea sativa in Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 491: 152–160. – https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2017.12.004
 • Sabatini F.M., Jiménez-Alfaro B., Burrascano S., Lora A. & Chytrý M. (2018): Beta-diversity of Central European forests decreases along an elevational gradient due to the variation in local community assembly processes. Ecography 41: 1038–1048. – http://dx.doi.org/10.1111/ecog.02809
 • Schaminée J.H.J., Chytrý M., Hennekens S.M., Janssen J.A.M., Knollová I., Rodwell J.S., Tichý L. & data providers (2018): Updated crosswalk of the revised EUNIS Habitat Classification with the European vegetation classification and indicator species for the EUNIS grassland, shrubland and forest types. Report EEA/NSS/17/002/Lot 1. European Environment Agency, Copenhagen.
 • 2017
 • Kalníková V. & Kudrnovsky H. (2017): Gravel Bar Vegetation Database. Phytocoenologia 47: 109–110. – https://doi.org/10.1127/phyto/2017/0177
 • Kalusová V., Chytrý M., van Kleunen M., Mucina L., Dawson W., Essl F., Kreft H., Pergl J., Weigelt P., Winter M. & Pyšek P. (2017): Naturalization of European plants on other continents: The role of donor habitats. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 114: 13756–13761. – http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1705487114
 • Marcenò C. & Jiménez-Alfaro B. (2017): The Mediterranean Ammophiletea Database: a comprehensive dataset of coastal dune vegetation. Phytocoenologia 47: 95–105. – http://doi.org/10.1127/phyto/2016/0133
 • Novák P., Zukal D., Večeřa M. & Píšťková K. (2017): Vegetation of oak-hornbeam, scree and ravine forests at lower altitudes in Transcarpathia, Western Ukraine. Tuexenia 37: 47–63. – http://doi.org/10.14471/2017.37.021
 • Peterka T., Hájek M., Jiroušek M., Jiménez-Alfaro B., Aunina L., Bergamini A., Dítě D., Felbaba- Klushyna L., Graf U., Hájková P., Hettenbergerová E., Ivchenko T.G., Jansen F., Koroleva N.E., Lapshina E.D., Lazarević P.M., Moen A., Napreenko M.G., Pawlikowski P., Plesková Z., Sekulová L., Smagin V.A., Tahvanainen T., Thiele A., Biţă-Nicolae C., Biurrun I., Brisse H., Ćušterevska R., De Bie E., Ewald J., FitzPatrick Ú., Font X., Jandt U., Kącki Z., Kuzemko A., Landucci F., Moeslund J.E., Pérez-Haase A., Rašomavičius V., Rodwell J.S., Schaminée J.H.J., Šilc U., Stančić Z. & Chytrý M. (2017): Formalized classification of European fen vegetation at the alliance level. Applied Vegetation Science 20: 124–142. – http://dx.doi.org/10.1111/avsc.12271
 • Rodríguez-Rojo M.P., Jiménez-Alfaro B., Jandt U., Bruelheide H., Rodwell J.S., Schaminée J.H.J., Perrin P.M., Kącki Z., Willner W., Fernández-González F. & Chytrý M. (2017): Diversity of lowland hay meadows and pastures in Western and Central Europe. Applied Vegetation Science 20: 702–719. – http://dx.doi.org/10.1111/avsc.12326
 • Wagner V., Chytrý M., Jiménez-Alfaro B., Pergl J., Hennekens S., Biurrun I., Knollová I., Berg C., Vassilev K., Rodwell J.S., Škvorc Ž., Jandt U., Ewald J., Jansen F., Tsiripidis I., Botta-Dukát Z., Casella L., Attorre F., Rašomavičius V., Ćušterevska R., Schaminée J.H.J., Brunet J., Lenoir J., Svenning J.-C., Kącki Z., Petrášová-Šibíková M., Šilc U., García-Mijangos I., Campos J.A., Fernández-González F., Wohlgemuth T., Onyshchenko V. & Pyšek P. (2017): Alien plant invasions in European woodlands. Diversity and Distributions 23: 969–981. – http://dx.doi.org/10.1111/ddi.12592
 • Willner W., Jiménez-Alfaro B., Agrillo E., Biurrun I., Campos J.A., Čarni A., Casella L., Csiky J., Ćušterevska R., Didukh Ya.P., Ewald J., Jandt U., Jansen F., Kącki Z., Kavgacı A., Lenoir J., Marinšek A., Onyshchenko V., Rodwell J., Schaminée J., Šibík J., Škvorc Ž., Svenning J.-C., Tsiripidis J., Turtureanu P.D., Tzonev R., Vassilev K., Venanzoni R., Wohlgemuth T. & Chytrý M. (2017): Classification of European beech forests: a Gordian Knot? Applied Vegetation Science 20: 494–512. – http://dx.doi.org/10.1111/avsc.12299
 • Willner W., Kuzemko A., Dengler J., Chytrý M., Bauer N., Becker T., Biţă-Nicolae C., Botta-Dukát Z., Čarni A., Csiky J., Igić R., Kącki Z., Korotchenko I., Kropf M., Krstivojević-Ćuk M., Krstonošić D., Rédei T., Ruprecht E., Schratt-Ehrendorfer L., Semenishchenkov Y., Stančić Z., Vashenyak Y., Vynokurov D. & Janišová M. (2017): A higher-level classification of the Pannonian and western Pontic steppe grasslands (Central and Eastern Europe). Applied Vegetation Science 20: 143–158. – http://dx.doi.org/10.1111/avsc.12265
 • 2016
 • Chytrý M., Hennekens S.M., Jiménez-Alfaro B., Knollová I., Dengler J., Jansen F., Landucci F., Schaminée J.H.J., Aćić S., Agrillo E., Ambarlı D., Angelini P., Apostolova I., Attorre F., Berg C., Bergmeier E., Biurrun I., Botta-Dukát Z., Brisse H., Campos J.A., Carlón L., Čarni A., Casella L., Csiky J., Ćušterevska R., Dajić Stevanović Z., Danihelka J., De Bie E., de Ruffray P., De Sanctis M., Dickoré W.B., Dimopoulos P., Dubyna D., Dziuba T., Ejrnæs R., Ermakov N., Ewald J., Fanelli G., Fernández-González F., FitzPatrick Ú., Font X., García-Mijangos I., Gavilán R.G., Golub V., Guarino R., Haveman R., Indreica A., Işık Gürsoy D., Jandt U., Janssen J.A.M., Jiroušek M., Kącki Z., Kavgacı A., Kleikamp M., Kolomiychuk V., Krstivojević Ćuk M., Krstonošić D., Kuzemko A., Lenoir J., Lysenko T., Marcenò C., Martynenko V., Michalcová D., Moeslund J.E., Onyshchenko V., Pedashenko H., Pérez-Haase A., Peterka T., Prokhorov V., Rašomavičius V., Rodríguez-Rojo M.P., Rodwell J.S., Rogova T., Ruprecht E., Rūsiņa S., Seidler G., Šibík J., Šilc U., Škvorc Ž., Sopotlieva D., Stančić Z., Svenning J.-C., Swacha G., Tsiripidis I., Turtureanu P.D., Uğurlu E., Uogintas D., Valachovič M., Vashenyak Y., Vassilev K., Venanzoni R., Virtanen R., Weekes L., Willner W., Wohlgemuth T. & Yamalov S. (2016): European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots. Applied Vegetation Science 19: 173–180. – https://doi.org/10.1111/avsc.12191
 • Douda J., Boublík K., Slezák M., Biurrun I., Nociar J., Havrdová A., Doudová J., Aćić S., Brisse H., Brunet J., Chytrý M., Claessens H., Csiky J., Didukh Ya., Dimopoulos P., Dullinger S., FitzPatrick Ú., Guisan A., Horchler P.J., Hrivnák R., Jandt U., Kącki Z., Kevey B., Landucci F., Lecomte H., Lenoir J., Paal J., Paternoster D., Pauli H., Pielech R., Rodwell J.S., Roelandt B., Svenning J.-C., Šibík J., Šilc U., Škvorc Ž., Tsiripidis I., Tzonev R.T., Wohlgemuth T. & Zimmermann N.E. (2016): Vegetation classification and biogeography of European floodplain forests and alder carrs. Applied Vegetation Science 19: 147–163.
 • Janssen J.A.M., Rodwell J.S., García Criado M., Gubbay S., Haynes T., Nieto A., Sanders N., Landucci F., Loidi J., Ssymank A., Tahvanainen T., Valderrabano M., Acosta A., Aronsson M., Arts G., Attorre F., Bergmeier E., Bijlsma R.-J., Bioret F., Biţă-Nicolae C., Biurrun I., Calix M., Capelo J., Čarni A., Chytrý M., Dengler J., Dimopoulos P., Essl F., Gardfjell H., Gigante D., Giusso del Galdo G., Hájek M., Jansen F., Jansen J., Kapfer J., Mickolajczak A., Molina J.A., Molnár Z., Paternoster D., Piernik A., Poulin B., Renaux B., Schaminée J.H.J., Šumberová K., Toivonen H., Tonteri T., Tsiripidis I., Tzonev R. & Valachovič M. (2016): European Red List of Habitats - Part 2. Terrestrial and freshwater habitats. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Mucina L., Bültmann H., Dierßen K., Theurillat J.-P., Raus T., Čarni A., Šumberová K., Willner W., Dengler J., Gavilán García R., Chytrý M., Hájek M., Di Pietro R., Iakushenko D., Pallas J., Daniëls F.J.A., Bergmeier E., Santos Guerra A., Ermakov N., Valachovič M., Schaminée J.H.J., Lysenko T., Didukh Ya.P., Pignatti S., Rodwell J.S., Capelo J., Weber H.E., Solomeshch A., Dimopoulos P., Aguiar C., Hennekens S.M. & Tichý L. (2016): Vegetation of Europe: Hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science 19, Suppl. 1: 3–264.
 • Schaminée J.H.J., Chytrý M., Hennekens S.M., Janssen J.A.M., Jiménez-Alfaro B., Knollová I., Marceno C., Mucina L., Rodwell J.S., Tichý L. & data-providers (2016a): Review of grassland habitats and development of distribution maps of heathland, scrub and tundra habitats of EUNIS habitats classification. Report EEA/NSV/15/005. European Environment Agency, Copenhagen.
 • Schaminée J.H.J., Chytrý M., Dengler J., Hennekens S.M., Janssen J.A.M., Jiménez-Alfaro B., Knollová I., Landucci F., Marcenò C., Rodwell J.S., Tichý L. & data-providers (2016b): Development of distribution maps of grassland habitats of EUNIS habitat classification. Report EEA/NSV/16/005. European Environment Agency, Copenhagen.
 • Ujházyová M., Ujházy K., Chytrý M., Willner W., Čiliak M., Máliš F. & Slezák M. (2016): Diversity of beech forest vegetation in the Eastern Alps, Bohemian Massif and the Western Carpathians. Preslia 88: 435–457.
 • 2015
 • Chytrý M., Dražil T., Hájek M., Kalníková V., Preislerová Z., Šibík J., Ujházy K., Axmanová I., Bernátová D., Blanár D., Dančák M., Dřevojan P., Fajmon K., Galvánek D., Hájková P., Herben T., Hrivnák R., Janeček Š., Janišová M., Jiráská Š., Kliment J., Kochjarová J., Lepš J., Leskovjanská A., Merunková K., Mládek J., Slezák M., Šeffer J., Šefferová V., Škodová I., Uhlířová J., Ujházyová M. & Vymazalová M. (2015): The most species-rich plant communities in the Czech Republic and Slovakia (with new world records). Preslia 87: 217–278. – PDF
 • De Cáceres M., Chytrý M., Agrillo E., Attorre F., Botta-Dukát Z., Capelo J., Czúcz B., Dengler J., Ewald J., Faber-Langendoen D., Feoli E., Franklin S.B., Gavilán R., Gillet F., Jansen F., Jiménez-Alfaro B., Krestov P., Landucci F., Lengyel A., Loidi J., Mucina L., Peet R.K., Roberts D.W., Roleček J., Schaminée J.H.J., Schmidtlein S., Theurillat J.-P., Tichý L., Walker D.A., Wildi O., Willner W. & Wiser S.K. (2015): A comparative framework for broad-scale plot-based vegetation classification. Applied Vegetation Science 18: 543–560.
 • Jiménez-Alfaro B., Marcenò C., Guarino R. & Chytrý M. (2015): Regional metacommunities in two coastal systems: spatial structure and drivers of plant assemblages. Journal of Biogeography 42: 452–462.
 • Kalusová V., Chytrý M., Peet R.K. & Wentworth T.R. (2015): Intercontinental comparison of habitat levels of invasion between temperate North America and Europe. Ecology 96: 3363–3373.
 • Landucci F., Řezníčková M., Šumberová K., Chytrý M., Aunina L., Biţă-Nicolae C., Bobrov A., Borsukevych L., Brisse H., Čarni A., Csiky J., Cvijanović D., De Bie E., De Ruffray P., Dubyna D., Dimopoulos P., Dziuba T., FitzPatrick Ú., Font X., Gigante D., Golub V., Hennekens S.M., Hrivnák R., Iemelianova S., Jandt U., Jenačković D., Jansen F., Kącki Z., Lájer K., Matulevičiutė D., Mesterházy A., Michalcová D., Paal J., Papastergiadou E., Properzi A., Radulović S., Rodwell J.S., Schaminée J.H.J., Šilc U., Sinkevičienė Z., Stančić Z., Stepanovich J., Teteryuk B., Tzonev R., Venanzoni R., Weekes L. & Willner W. (2015): WetVegEurope: a database of aquatic and wetland vegetation of Europe. Phytocoenologia 45: 187–194.
 • Landucci F., Tichý L., Šumberová K. & Chytrý M. (2015): Formalized classification of species-poor vegetation: a proposal of a consistent protocol for aquatic vegetation. Journal of Vegetation Science 26: 791–803.
 • Palpurina S., Chytrý M., Tzonev R., Danihelka J., Axmanová I., Merunková K., Duchoň M. & Karakiev T. (2015): Patterns of fine-scale plant species richness in dry grasslands across the eastern Balkan Peninsula. Acta Oecologica 63: 36–46.
 • Peterka T., Jiroušek M., Hájek M. & Jiménez-Alfaro B. (2015): European Mire Vegetation Database: a gap-oriented database for European fens and bogs. Phytocoenologia 45: 291–298.
 • 2014
 • Jiménez-Alfaro B., Chytrý M., Rejmánek M. & Mucina L. (2014): The number of vegetation types in European countries: major determinants and extrapolation to other regions. Journal of Vegetation Science 25: 863–872.
 • Kalusová V., Chytrý M., Peet R.K. & Wentworth T.R. (2014): Alien species pool influences the level of habitat invasion in intercontinental exchange of alien plants. Global Ecology and Biogeography 23: 1366–1375.
 • Rodríguez-Rojo M.P., Fernández-González F., Tichý L. & Chytrý M. (2014): Vegetation diversity of mesic grasslands (Arrhenatheretalia) in the Iberian Peninsula. Applied Vegetation Science 17: 780–796.
 • Schaminée J.H.J., Chytrý M., Hennekens S.M., Janssen J.A.M., Jiménez-Alfaro B., Knollová I., Mucina L., Rodwell J.S., Tichý L. & data-providers (2014): Vegetation analysis and distribution maps for EUNIS habitats. Report EEA/NSV/14/006. European Environment Agency, Copenhagen.
 • Tichý L., Chytrý M. & Botta-Dukát Z. (2014): Semi-supervised classification of vegetation: preserving the good old units and searching for new ones. Journal of Vegetation Science 25: 1504–1512.
 • 2013
 • Landucci F., Venanzoni R., Gigante D. & Chytrý M. (2013): Wetland vegetation of the class Phragmito- Magno-Caricetea in central Italy. Phytocoenologia 43: 67–100.
 • Schaminée J.H.J., Chytrý M., Hennekens S.M., Jiménez-Alfaro B., Mucina L., Rodwell J.S. & Data Contributors (2013): Review of EUNIS forest habitat classification. Report EEA/NSV/13/005. European Environment Agency, Copenhagen.
 • 2012
 • Schaminée J.H.J., Chytrý M., Hennekens S.M., Mucina L., Rodwell J.S. & Tichý L.(2012): Development of vegetation syntaxa crosswalks to EUNIS habitat classification and related data sets. Final report EEA/NSV/12/001. European Environment Agency, Copenhagen.
 • 2011
 • Dengler J., Jansen F., Glöckler F., Peet R.K., De Cáceres M., Chytrý M., Ewald J., Oldeland J., Lopez-Gonzalez G., Finckh M., Mucina L., Rodwell J.S., Schaminée J.H.J. & Spencer N. (2011): The Global Index of Vegetation-Plot Databases (GIVD): a new resource for vegetation science. Journal of Vegetation Science 22: 582–597.
 • Jansen F., Dengler J., Glöckler F., Chytrý M., Ewald J., Oldeland J. & Schaminée J.H.J. (2011): Die mitteleuropäischen Datenbanken im Global Index of Vegetation-Plot Databases (GIVD). Tuexenia 31: 351–367.
 • Lengyel A., Chytrý M. & Tichý L. (2011): Heterogeneity-constrained random resampling of phytosociological databases. Journal of Vegetation Science 22: 175–183.
 • Tichý L., Chytrý M. & Šmarda P. (2011): Evaluating the stability of the classification of community data. Ecography 34: 807–813.