logomainLogologoSci

Evropský vegetační archiv

Evropský vegetační archiv (EVA; http://euroveg.org/eva-database) je iniciativa pracovní skupiny IAVS European Vegetation Survey zaměřená na vytvoření a udržování jednotného datového úložiště fytocenologických snímků (tj. záznamů o společném výskytu rostlinných taxonů na konkrétních lokalitách) z Evropy a jejich využití pro nekomerční účely, zejména akademický výzkum a aplikace v ochraně přírody a ekologické obnově. EVA byla založena v roce 2012 a je koordinována pracovní skupinou Výzkum vegetace na Masarykově univerzitě (Milan Chytrý a Ilona Knollová, dříve také Borja Jiménez-Alfaro) v úzké spolupráci s Wageningen Environmental Research v Nizozemsku (Stephan Hennekens).

Doporučená citace:
Chytrý M., Hennekens S.M., Jiménez-Alfaro B., Knollová I., Dengler J., Jansen F., Landucci F., Schaminée J.H.J., Aćić S., Agrillo E., Ambarlı D., Angelini P., Apostolova I., Attorre F., Berg C., Bergmeier E., Biurrun I., Botta-Dukát Z., Brisse H., Campos J.A., Carlón L., Čarni A., Casella L., Csiky J., Ćušterevska R., Dajić Stevanović Z., Danihelka J., De Bie E., de Ruffray P., De Sanctis M., Dickoré W.B., Dimopoulos P., Dubyna D., Dziuba T., Ejrnæs R., Ermakov N., Ewald J., Fanelli G., Fernández-González F., FitzPatrick Ú., Font X., García-Mijangos I., Gavilán R.G., Golub V., Guarino R., Haveman R., Indreica A., Işık Gürsoy D., Jandt U., Janssen J.A.M., Jiroušek M., Kącki Z., Kavgacı A., Kleikamp M., Kolomiychuk V., Krstivojević Ćuk M., Krstonošić D., Kuzemko A., Lenoir J., Lysenko T., Marcenò C., Martynenko V., Michalcová D., Moeslund J.E., Onyshchenko V., Pedashenko H., Pérez-Haase A., Peterka T., Prokhorov V., Rašomavičius V., Rodríguez-Rojo M.P., Rodwell J.S., Rogova T., Ruprecht E., Rūsiņa S., Seidler G., Šibík J., Šilc U., Škvorc Ž., Sopotlieva D., Stančić Z., Svenning J.-C., Swacha G., Tsiripidis I., Turtureanu P.D., Uğurlu E., Uogintas D., Valachovič M., Vashenyak Y., Vassilev K., Venanzoni R., Virtanen R., Weekes L., Willner W., Wohlgemuth T. & Yamalov S. (2016): European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots. Applied Vegetation Science 19: 173–180. – https://doi.org/10.1111/avsc.12191