mainLogo

Skupina pro výzkum rašelinišť

Masarykova univerzita

logo

Naše skupina se dlouhodobě věnuje

výzkumu rašelinišť se zvláštním důrazem na tzv. slatiniště (vápnitá rašeliniště). Skupinu tvoří botanici, zoologové a paleoekologové, což nám umožňuje propojovat výsledky jednotlivých specializací a získávat komplexní poznatky o ekosystémech rašelinišť, ale i dalších biotopů. Rašeliniště představují ostrovní biotopy, poskytující útočiště pro mnoho vzácných druhů s reliktním výskytem, a jsou proto velice zajímavým a užitečným modelovým ekosystémem pro výzkum obecných ekologických otázek. Taxonomický záběr skupiny je velmi široký: od cévnatých rostlin, mechorostů, měkkýšů, lišejníků, hub, rozsivek, krytenek až po subfosilní pyl, makrozbytky rostlin i schránky měkkýšů a krytenek. U těchto skupin nás zajímají především vztahy druhového složení a druhové bohatosti k podmínkám prostředí. Zobrazit více