mainLogo

Skupina pro výzkum rašelinišť

Masarykova univerzita

logo

Ekologie rašelinišť

Hlavním tématem našeho výzkumu je snaha o pochopení příčin pestrosti a zranitelnosti různých typů rašelinišť. Rašeliniště jsou ekosystémy s trvale vysokou hladinou vody a nedostatkem přístupných živin. Vyskytuje se na nich celá řada vzácných a ohrožených organismů. Ve střední Evropě však rašeliniště velmi rychle mizí. Nejohroženější jsou rašeliniště sycená podzemní vodou, takzvaná slatiniště. Ve střední Evropě se zachovaly jen jejich zbytky, a to převážně jako sečené slatinné louky. Rašeliniště sycená srážkovou vodou, takzvaná vrchoviště, jsou zase významná z důvodu jejich klíčové role v biogeochemických cyklech. V našem výzkumu se zaměřujeme na oba tyto hlavní typy rašelinišť, s větším důrazem na ohroženější slatiniště. Zkoumáme vliv chemismu prostředí na druhovou pestrost různých rašeliništních organismů, zejména rostlin a měkkýšů, ale i řas, prvoků nebo hub. Zajímá nás jak vliv minerálů ve vodě, který ovlivňuje druhové rozdíly mezi dobře zachovalými rašeliništi, tak i vliv přístupnosti živin, který se mění kvůli lidským zásahům do biogeochemických cyklů. Kromě chemismu prostředí sledujeme i další důležité ekologické faktory. K nim patří teplota a hydrologický režim, tedy faktory, které se během současných klimatických změn prudce mění a tím se rašeliniště stávají zranitelnými. Pomocí paleoekologických metod zahrnujeme do našich analýz i historické faktory, které se mnohdy ukazují pro diverzitu rašelinišť jako klíčové. Srovnáváním různých taxonomických skupin jsme schopni dosáhnout větší míry zobecnění a přesnosti v našem chápání vztahů mezi neživou a živou přírodou. Zkoumáme i funkční vazby mezi jednotlivými skupinami organismů, například mezi mechorosty a cévnatými rostlinami. Abychom dobře pochopili naše ohrožené biotopy rašelinišť, zkoumáme rašeliniště v celé Evropě. Syntetizujeme data z literatury, ale získáváme i nová, přesná data o různých skupinách organismů a parametrech prostředí pomocí stejné metodologie v různých územích. Stejně tak se ale zabýváme i výzkumem aktuálního stavu rašelinišť v jednotlivých oblastech a současnými změnami rašeliništních ekosystémů. Zjišťujeme, jaký typ obhospodařování nebo jiných aktivních zásahů do ekosystému může pomoci zachránit pestrost slatiništních ekosystémů v naší krajině.

Hlavní výsledky:

 • Hájková, P., Horsáková, V., Peterka, T., Janeček, Š., Galvánek, D., Dítě, D., ... & Hájek, M. (2022). Conservation and restoration of Central European fens by mowing: A consensus from 20 years of experimental work. Science of The Total Environment, 846, 157293.
 • Hájek, M., Těšitel, J., Tahvanainen, T., Peterka, T., Jiménez-Alfaro, B., Jansen, F., Pérez-Haase, A., Garbolino, E., Carbognani, M., Kolari, T.H.M., Hájková, P., Jandt, U., Aunina, L., Pawlikowski, P., Ivchenko, T., Tomaselli, M., Tichý, L., Dítě, D., Plesková, Z., & Mikulášková, E. (2022). Rising temperature modulates pH niches of fen species. Global Change Biology, 28, 1023-1037.
 • Nekola, J.C., & Horsák, M. (2022). The impact of empirically unverified taxonomic concepts on ecological assemblage patterns across multiple spatial scales. Ecography, 2022, e06063.
 • Hájek, M., Jiménez-Alfaro, B., Hájek, O., Brancaleoni, L., Cantonati, M., Carbognani, M., Dedić, A., Dítě, D., Gerdol, R., Hájková, P., Horsáková, V., Jansen, F., Kamberović, J., Kapfer, J., Kolari, T.H.M., Lamentowicz, M., Lazarević, P., Mašić, E., Moeslund, J.E., Pérez-Haase, A., Peterka, T., Petraglia, A., Pladevall-Izard, E., Plesková, Z., Segadelli, S., Semeniuk, Y., Singh, P., Šímová, A., Šmerdová, E., Tahvanainen, T., Tomaselli, M., Vystavna, Y., Biţă-Nicolae, C., & Horsák, M. (2021). A European map of groundwater pH and calcium. Earth System Science Data, 13, 1089-1105.
 • Hájek, M., Dítě, D., Horsáková, V., Mikulášková, E., Peterka, T., Navrátilová, J., Jiménez-Alfaro, B., Hájková, P., Tichý, L., & Horsák, M. (2020). Towards the pan-European bioindication system: Assessing and testing updated hydrological indicator values for vascular plants and bryophytes in mires. Ecological Indicators, 116, 106527.
 • Hájek, M., Horsáková, V., Hájková, P., Coufal, R., Dítě, D., Němec, T., & Horsák, M. (2020). Habitat extremity and conservation management stabilise endangered calcareous fens in a changing world. Science of the Total Environment, 719, 134693.
 • Horsáková, V., Nekola, J.C., & Horsák, M. (2019). When is a "cryptic" species not a cryptic species: A consideration from the Holarctic micro-landsnail genus Euconulus (Gastropoda: Stylommatophora). Molecular Phylogenetics and Evolution, 132, 307-320.
 • Horsáková, V., Hájek, M., Hájková, P., Dítě, D., & Horsák, M. (2018). Principal factors controlling the species richness of European fens differ between habitat specialists and matrix‐derived species. Diversity and Distributions, 24, 742-754.
 • Horsák, M., Polášková, V., Zhai, M., Bojková, J., Syrovátka, V., Šorfová, V., ... & Hájek, M. (2018). Spring- fen habitat islands in a warming climate: Partitioning the effects of mesoclimate air and water temperature on aquatic and terrestrial biota. Science of the Total Environment, 634, 355-365.
 • Navrátilová, J., Hájek, M., Navrátil, J., Hájková, P., & Frazier, R. J. (2017). Convergence and impoverishment of fen communities in a eutrophicated agricultural landscape of the Czech Republic. Applied Vegetation Science, 20, 225-235.
 • Peterka, T., Hájek, M., Jiroušek, M., Jiménez‐Alfaro, B., Aunina, L., Bergamini, A., ... (2017). Formalized classification of European fen vegetation at the alliance level. Applied Vegetation Science, 20, 124-142.
 • Plesková, Z., Jiroušek, M., Peterka, T., Hájek, T., Dítě, D., Hájková, P., ... & Hájek, M. (2016). Testing inter‐regional variation in pH niches of fen mosses. Journal of vegetation science, 27, 352-364.
 • Peterka, T., Pleskova, Z., Jirousek, M., & Hajek, M. (2014). Testing floristic and environmental differentiation of rich fens on the Bohemian Massif. Preslia, 86, 337-366.
 • Jiroušek, M., Poulíčková, A., Kintrová, K., Opravilová, V., Hájková, P., Rybníček, K., ... & Králová, Š. (2013). Long‐term and contemporary environmental conditions as determinants of the species composition of bog organisms. Freshwater Biology, 58, 2196-2207.
 • Horsák, M., Hájek, M., Spitale, D., Hájková, P., Dítě, D., & Nekola, J. C. (2012). The age of island‐like habitats impacts habitat specialist species richness. Ecology, 93, 1106-1114.
 • Hájek, M., Roleček, J., Cottenie, K., Kintrová, K., Horsák, M., Poulíčková, A., ... & Dítě, D. (2011). Environmental and spatial controls of biotic assemblages in a discrete semi‐terrestrial habitat: comparison of organisms with different dispersal abilities sampled in the same plots. Journal of Biogeography, 38, 1683-1693.
 • Jiroušek, M., Hájek, M., & Bragazza, L. (2011). Nutrient stoichiometry in Sphagnum along a nitrogen deposition gradient in highly polluted region of Central-East Europe. Environmental Pollution, 159, 585- 590.
 • Hájek, M., Horsák, M., Hájková, P., & Dítě, D. (2006). Habitat diversity of central European fens in relation to environmental gradients and an effort to standardise fen terminology in ecological studies. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 8, 97-114.