mainLogo

Skupina pro výzkum rašelinišť

Masarykova univerzita

logo

Reliktní ekosystémy

Jednou z pozoruhodných a unikátních vlastností vrchovišť a slatinišť je jejich schopnost poskytnout útočiště mnoha reliktním populacím řady druhů z konce poslední doby ledové a počátku současné doby poledové. Právě proto nás baví zkoumat reliktní ekosystémy, tedy takové, které různou mírou připomínají stav přírody v minulosti, od doby posledního maxima zalednění zhruba před 24 tisíci lety. V případě rašelinišť sledujeme rozšíření, ekologii a ochranářské otázky týkající se reliktních druhů rostlin a měkkýšů, jejich disjunktního rozšíření a dlouhodobého přežívání na lokalitách. Možnost přesného datování stáří rašelinišť a poznání jejich historického vývoje nám umožňuje dávat do souvislosti stáří lokalit a výskyt jednotlivých reliktních populací nebo i počet reliktních druhů na dané lokalitě. Vyjma rašelinišť se věnujeme i dalším reliktním ekosystémům, jako jsou stepní trávníky, slaniska, lišejníkové bory nebo alpínské bezlesí. K nejdetailněji zkoumaným reliktním ekosystémům patří zejména stepní louky v Bílých Karpatech a jinde na obvodu Karpat. Tyto louky patří k druhově nejbohatším loukám na světě, a dodnes se na nich vyskytují reliktní druhy. Zkoumáme, nakolik se na jejich mimořádnosti podílí vliv dávné čtvrtohorní historie, historického i současného obhospodařování a současných podmínek prostředí. Snažíme se přijít na to, které druhy naší flóry jsou pravděpodobně relikty, jaké je jejich rozšíření a ekologické nároky, a jak je můžeme účinně chránit pro další generace. Zajímají nás i další ekosystémy, které byly v naší přírodě běžné v jednotlivých obdobích od posledního glaciálního maxima až po klimatické optimum Holocénu, a dnes jsou u nás vzácné nebo se už nevyskytují. Řadu takových ekosystémů jsme nalezli v pohořích jižní Sibiře. Jejich studiem můžeme výrazně upřesnit naše představy o podobě glaciální krajiny u nás. Obdobně přínosné bylo studium současných společenstev jižního Uralu, které vykazují nápadnou podobu s našimi lesními společenstvy v počátku Holocénu. Aktuálně sledujeme rozšíření vybraných druhů v boreální a temperátní zóně severní polokoule a snažíme se pochopit vliv pleistocenních zalednění na jejich rozšíření a evoluci pomocí molekulárních metod. K tomu nám poslouží i naše aktuální data z Aljašky, která rovněž představuje reliktní krajinu, jelikož většina její rozlohy nebyla nikdy během čtvrtohor zaledněna.
  • Dítě, D., Hájek, M., Svitková, I., Košuthová, A., Šoltés, R., & Kliment, J. (2018). Glacial-relict symptoms in the Western Carpathian flora. Folia Geobotanica, 53, 277-300.
  • Horsák, M., Hájek, M., Horsáková, V., Hlaváč, J., Hájková, P., Dítě, D., Peterka, T., Divíšek, J., Potůčková, A. & Preece, R.C. (2017). Refugial occurrence and ecology of the land snail Vertigo lilljeborgi in fen habitats in temperate mainland Europe. Journal of Molluscan Studies, 83, 451-460.
  • Chytrý, M., Horsák, M., Syrovátka, V., Danihelka, J., Ermakov, N., German, D.A., Hájek, M., Hájek, O., Hájková, P., Horsáková, V., Kočí, M., Kubešová, S., Lustyk, P., Nekola, J.C., Preislerová, Z., Resl, P. & Valachovič, M. (2017). Refugial ecosystems in central Asia as indicators of biodiversity change during the Pleistocene-Holocene transition. Ecological Indicators, 77, 357-367.
  • Hájek, M., Dresler, P., Hájková, P., Hettenbergerová, E., Milo, P., Plesková, Z., & Pavonič, M. (2017). Long- lasting imprint of former glassworks on vegetation pattern in an extremely species-rich grassland: a battle of species pools on mesic soils. Ecosystems, 20, 1233-1249.
  • Horsák, M., Chytrý, M., Hájková, P., Hájek, M., Danihelka, J., Horsáková, V., Ermakov, N., German, D.A., Kočí, M., Lustyk, P., Nekola, J.C., Preislerová, Z. & Valachovič, M. (2015). European glacial relict snails and plants: environmental context of their modern refugial occurrence in southern Siberia. Boreas, 44, 638- 657.
  • Horsák, M., Hájek, M., Spitale, D., Hájková, P., Dítě, D. & Nekola, J.C. (2012). The age of island-like habitats impacts habitat specialist species richness. Ecology, 93, 1106-1114.
  • Hájek, M., Horsák, M., Tichý, L., Hájková, P., Dítě, D., & Jamrichová, E. (2011). Testing a relict distributional pattern of fen plant and terrestrial snail species at the Holocene scale: a null model approach. Journal of Biogeography, 38, 742-755.
  • Horsák, M., Chytrý, M., Pokryszko, B.M., Danihelka, J., Ermakov, N., Hájek, M., Hájková, P., Kintrová, K., Kočí, M., Kubešová, S., Lustyk, P., Otýpková, Z., Pelánková, B. & Valachovič, M. (2010). Habitats of relict terrestrial snails in southern Siberia: lessons for the reconstruction of palaeoenvironments of full-glacial Europe. Journal of Biogeography, 37, 1450-1462.