mainLogo

Skupina pro výzkum rašelinišť

Masarykova univerzita

logo
V rámci naší skupiny lze studovat pestrou škálu témat, od ekologických, s velkým podílem práce v terénu, experimentálních, paleoekologických (zahrnujících analýzu fosilních profilů), ochranářsky zaměřených, až po témata zahrnující značný podíl laboratorní práce (např. taxonomické a fylogenetické studie vybrané skupiny organismů). Rozpisy v Informačním systému MU obsahují ukázku aktuálně vypsaných témat, ze kterých lze vybírat, avšak v případě zájmu je obvykle možné „ušít téma přímo na míru“ konkrétního studenta, v závislosti na jeho zájmu a zaměření. Témata vypsaná v IS MU naší pracovní skupinou lze nalézt pod záložkou Studium – Rozpisy témat, kde je potřeba vybrat příslušné studium, zvolit záložku „pokročilý výběr“ a zde filtrovat „dle vedoucího“ (např. Michal Hájek, Petra Hájková, Eva Mikulášková a Barbora Chattová v případě témat botanických prací, nebo Michal Horsák v případě zoologických prací).


Ukázky obhájených prací

Balakářské práce
Magisterské práce