logomainLogologoSci

Vegetace České republiky

Vegetace České republiky je čtyřdílná monografie, která systematicky shrnuje diverzitu vegetačních typů na území České republiky. Česká vegetace je členěna do 39 fytocenologických tříd, které se dále dělí na 138 svazů a 496 asociací. Pro každou z těchto vegetačních jednotek je uveden podrobný popis struktury a druhového složení, ekologie, dynamiky, rozšíření a významu včetně map rozšíření a srovnávacích tabulek druhového složení. Asociace byly přesně vymezeny pomocí formálních definic a testovány na souboru asi 100 000 fytocenologických snímků obsažených v České národní fytocenologické databázi. Klasifikaci vegetace doprovází počítačový expertní systém pro určování asociací. Monografii zpracoval tým botaniků z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s odborníky z Botanického ústavu AV ČR a dalších institucí. Projekt byl financován Grantovou agenturou České republiky (projekty 206/02/0957, 206/05/0200, 206/06/0659 a 206/09/0329) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (výzkumný záměr MŠM0021622416). Projektu byla udělena Cena předsedy Grantové agentury ČR za rok 2012. Obsah popisů vegetačních jednotek z tištěné verze Vegetace České republiky byl zpřístupněn také v databázi Pladias.

Editor: Milan Chytrý

Autoři textů: Petr Bauer, Denisa Blažková, Karel Boublík, Tomáš Černý, Martina Čtvrtlíková, Jan Douda, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Michal Hájek, Petra Hájková, Petra Hanáková, Handrij Härtel, Radim Hédl, Aleš Hoffmann, Richard Hrivnák, Zdenka Hroudová, Milan Chytrý, Martin Kočí, Jiří Kolbek, František Krahulec, Tomáš Kučera, Deana Láníková (Simonová), Zdeňka Lososová, Jana Navrátilová, Zdenka Neuhäuslová, Jan Novák, Zdenka Otýpková, Helena Oťaheľová, Petr Petřík, Jan Roleček, Jaroslav Rydlo, Marcela Řezníčková, Jiří Sádlo, Kateřina Šumberová, Michaela Vítková a David Zelený

Technická spolupráce: Jiří Danihelka, Ondřej Hájek, Katrin Karimová, Ilona Knollová, Štěpánka Králová, Klára Komprdová (Kubošová), Dana Holubová (Michalcová), Jiří Rozehnal, Lubomír Tichý, Václav Zouhar a Kristýna Žáková


1. díl – Travinná a keříčková vegetace (2007, druhé vydání 2010)

Chytrý M. (ed.) (2007): Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace / Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and Heathland Vegetation. Academia, Praha, 525 pp.
Autoři textů: M. Chytrý, M. Kočí, K. Šumberová, J. Sádlo, F. Krahulec, P. Hájková, M. Hájek, A. Hoffmann, D. Blažková, T. Kučera, J. Novák, M. Řezníčková, T. Černý, H. Härtel a D. Simonová
Technická spolupráce: L. Tichý, I. Knollová, Z. Otýpková, J. Danihelka, O. Hájek, K. Komprdová (Kubošová), K. Karimová a J. Rozehnal
Reviews of Volume 1:
 • Iva Apostolova in Phytologia Balcanica 14: 149 (2008)
 • Adolf Češka in Botanical Electronic News 394 (2008)
 • Jürgen Dengler in Kieler Notizen zur Pflanzenkunde 35: 121–122 (2007)
 • Hartmut Dierschke in Tuexenia 28: 279–293 (2008)
 • Valentin B. Golub & L. F. Nikolaychuk in Rastitelnost Rossii 12: 152–155 (2008)
 • Radim Hédl in Živa 2007(6): LXXXVIII (2007)
 • Barbara Juskiewicz-Swaczyna in Bulletin of the European Dry Grassland Group 3: 28 (2009)
 • Anna A. Kuzemko in Ukrainskii Botanichnii Zhurnal 66: 307–314 (2009)
 • Detlef Mahn in Botanik und Naturschutz in Hessen 24: 135–143 (2012)
 • Milan Valachovič in Zprávy České botanické společnosti 42: 358–360 (2007)
 • Wofgang Willner in Neilreichia 5: 339–341 (2008)