logomainLogologoSci

FloraVeg.EU

FloraVeg.EU (https://floraveg.eu/) je je online databáze údajů o evropské flóře a vegetaci připravená pro různé projekty pracovní skupiny Výzkum vegetace. Využívá databázovou platformu Pladias.

Část databáze „Flora“ se zaměřuje na původní a naturalizovanou flóru vyskytující se v Evropě. Druhy jsou charakterizovány svými biologickými znaky, původem, hodnotami ekologických ukazatelů a jejich výskytem na stanovištích a vegetačních typech.

Vegetační část databáze obsahuje fytocenologickou (syntaxonomickou) klasifikaci evropské vegetace na základě EuroVegChecklist (Mucina et al. 2016, Applied Vegetation Science). Pro jednotlivé typy vegetace jsou uvedeny údaje o struktuře, ekologii a biogeografii, mapy rozšíření a fotografie.

Část databáze „Habitat“ představuje terestrickou část EUNIS Habitat Classification řízené Evropskou agenturou pro životní prostředí. U jednotlivých typů stanovišť jsou uvedeny stručné popisy, charakteristické kombinace druhů, mapy rozšíření a odkazy na fytocenologické svazy.