logomainLogologoSci

Expertní systém pro klasifikaci vegetace České republiky (CzechVeg-ESy)

Expertní systém pro automatickou klasifikaci fytocenologických snímků z České republiky byl vyvinut v rámci projektu Vegetace České republiky (Chytrý 2007–2013) a je dále zdokonalován i po ukončení tohoto projektu. Tento expertní systém obsahuje formální definice všech vegetačních typů (syntaxonů) rozlišovaných na území ČR, pomocí nichž je schopen klasifikovat jednotlivé fytocenologické snímky. Klasifikace se provádí pomocí programu JUICE. Příslušné datové soubory v různých verzích, dokumentace k nim a návod k použití jsou umístěny v úložišti Zenodo: http://doi.org/10.5281/zenodo.3605561.