logomainLogologoSci

Botanická fotogalerie

Botanická fotogalerie (http://www.botanickafotogalerie.cz/) je fotografickou databází cévnatých rostlin a rostlinných společenstev, kterou v pracovní skupině Výzkum vegetace koordinuje Dana Holubová. Databáze obsahuje především plané a zplanělé druhy České republiky. Kromě běžného prohlížení fotografií umožňuje i určování druhů na základě 28 parametrů. Galerie obsahuje fotografie celkových habitů i detailů rostlin z přírody, řadu mikrofotografií, obrázky pořízené pomocí scanneru a kresby, na nichž jsou často zachyceny důležité určovací znaky.